Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Norlandia Polarmåsen er en barnehage i Tromsø kommune, med 40 ansatte og 133 plasser fordelt på 8 avdelinger.


Humla

0-3 år

Marihøna

0-3 år

Myggen

0-3 år

Pingvinen

3-6 år

Selungen

3-6 år

Skarven

3-6 år

Skårungen

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Polarmåsen?

Hos oss får barna uttrykke seg i gode fysiske lekemiljøer som stadig tilpasses barnas behov, og som gir rom for variert lek og læring, og gode muligheter for å danne sterke relasjoner til både barn og voksne.

Barnas medvirkning i hverdagslige gjøremål og aktiviteter er viktig for oss, og vi tror på barnas evne til å ta egne beslutninger og uttrykke egne meninger.

Vi som jobber her har et sterkt fokus på barnas beste. Vi er til stede der barna er, ser hver enkelt, og veileder og støtter der det er naturlig. Vi legger vekt på et godt psykososialt miljø, og har nulltoleranse for mobbing. 

Noe av det vi liker best

  • Naturskjønne omgivelser med skogen, fjellet og fjæra som nærmeste nabo.
  • Stabil og trygg personalgruppe som sørger for at barnet ditt får en trygg tilknytning og god omsorg.
  • Gode fysiske lekemiljøer som stadig tilpasses barnas behov, og som gir rom for variert lek og læring
  • Fokus på relasjoner, trygghet og tillit i alle ledd, informasjon og kommunikasjon.
  • Svømmeopplæring for skolestarterne
  • Vi er en fullkostbarnehage hvor alle måltidene tilberedes i barnehagen.
  • Egen grønnsakshage, hvor barna lærer om bærekraftig matproduksjon ved å delta i hele prosessen fra jord til bord.
  • Fokus på bærekraftige og helserike vaner

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming