Barneforsikring

Norlandia barnehagene har barneforsikring hos DNB Livsforsikring AS. Ved skade/ulykke i barnehagen, fyller barnehagen i samarbeid med foresatte melding om barneulykke som sendes DNB.