Viktig å huske på

Vi oppfordrer deg til å huske på følgende:

  • Når man bringer og henter barna, er det svært viktig at man gir beskjed til personalet, slik at personalet til en hver tid vet hvor mange barn man har i barnehagen.
  • Vi sender aldri barnet ditt hjem sammen med andre enn de som står oppført på kontaktskjemaet. Hvis barnet skal hentes av andre, må det alltid gis beskjed om dette til personalet på avdelingen.
  • Hvis et barn ikke er hentet innen kl. 1745, og vi ikke får kontakt med foreldre/foresatt eller nødkontakt, overtar barnevernsvakta ansvaret.
  • I området rundt barnehagen ferdes mange skolebarn. Vis derfor hensyn og kjør rolig og i henhold til skilting til og fra barnehagen.
  • Vi ønsker å være gode miljøforbilder overfor barna. Det er derfor ikke tillatt å stå med motoren på tomgang på parkeringsplassene.
  • Du må alltid lukke porten forsvarlig etter deg.
  • Endring i adresse og telefon til hjem og arbeidssted, skal meldes skriftlig til barnehagen.
  • Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å ikke ta bilder av barna i barnehagen. Dette pga personvern. I tillegg oppfordrer vi til å vise aktsomhet ved bruk av sosiale medier for å omtale barnehagen.
  • All tobakk, både røyk og snus, er forbudt i barnehagens lokaler og uteområde.