Årsplan 2020

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Årsplan 2020

Med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen fastsetter samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Som et vedlegg til årsplanen, finner dere progresjonsplan.