Avdelingene

Norlandia Polarmåsen barnehage har 7 avdelinger. Vi har 4 storbarnsavdelinger og 3 småbarnsavdelinger. Disse 7 avdelingene er fordelt på 2 bygg og med 2 lekeplasser. Det er kort vei mellom byggene, noe som gir stort rom for samarbeid på tvers av alle avdelinger.

Hverdagen i Norlandia Polarmåsen barnehage har faste rammer med plass til mye lek, omsorg og læring gjennom hverdagsaktiviteter og spontane og planlagte aktiviteter.

Vi har fokus på tillit, omsorg, lek og vennskap. Vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser gjennom allsidige aktiviteter både inne og ute. Vi tar utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger temaer, og vi gir rom for å tilpasse varigheten på temaarbeidet etter barnas interesse og engasjement.

Vi er opptatt av at alle barn skal ha en venn og har derfor fokus på sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Opplevelse av egenverd og mestring, mangfold og respekt, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et inkluderende fellesskap, skal prege barnehagehverdagen til barna i Polarmåsen. I Polarmåsen barnehage skal det være mye omsorg, glede og humor.

Norlandia Polarmåsen barnehage, Borgensvingen 118, bygget har 3 avdelinger:

Humla

Humla har 16 barn i alderen 0 - 3 år. På Humla jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer og tre barnehagemedarbeidere.

Marihøna

Marihøna har 16 barn i alderen 0 - 3 år. På Marihøna jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en fagarbeider og to barnehagemedarbeidere.

Myggen

Myggen har 16 barn i alderen 0 - 3 år. På Myggen jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en fagarbeider og to barnehagemedarbeidere.

Norlandia Polarmåsen barnehage, Borgensvingen 122, har 4 avdelinger:

Pingvinen

Pingvinen har 21 barn i alderen 3 - 6 år. På Pingvinen jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en fagarbeider og to barnehagemedarbeidere.

Selungen

Selungen har 21 barn i alderen 3 - 6 år. På Pingvingen jobber det en pedagogisk ledere, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeider.

Skarven

Skarven har 21 barn i alderen 3 - 6 år. På Skarven jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer, en fagarbeider og to barnehagemedarbeidere.

Skårungen

Skårungen har 21 barn i alderen 3 - 6 år. På Skårungen jobber det en pedagogisk leder, en barnehagelærer og to barnehagemedarbeidere.