Fagdager i 2020

Her er oversikt over våre fagdagene for barnehageåret 2020. Vi bruker planleggingsdagene til kursing, planlegging, studieturer, organisering m.m.

Når det er fagdager i barnehagen, er barnehagen stengt.


 Fagdager for året 2020 er:

  • 30.april
  • 22.mai
  • 8. og 9.oktober
  • 16.november