Rammeplan for barnehagen

Rammeplanen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i Lov om barnehage.

Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammpelpanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Fagområdene i Rammeplanen omfatter disse tema:

  • Kommunikasjon, språk og tekst
  • Kropp, bevegelse, mat og helse
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Natur, miljø og teknologi
  • Antall, rom og form
  • Etikk, religion og filosofi
  • Nærmiljø og samfunn

Rammeplanen kan du lese her