GO GREEN

Hvert år, i uke 5, markerer vi hvordan vi jobber med kunnskap og innovasjon. Årets tema er «Go Green!». Vi setter et lokalt og globalt miljøfokus sammen med barna. Vi skal se det store i det lille, hente mer kunnskap og undre oss sammen. Vi etablerer vårt eget miljøprosjekt koblet mot FNs bærekraftmål nr. 12, «Anstendig forbruk og produksjon», som en fin inngang til vår miljøsatsing.

Vårt lokale miljøprosjekt er «Kortreist mat». Vi skal etablere kjøkkenhage, vi skal få kunnskap om hvor maten kommer fra og vi skal redusere matsvinn gjennom kompostering.

I tillegg til vårt lokale miljøprosjekt, skal vi ha fokus på kildesortering, redusere plastbruken i barnehagen, ta vare på naturen ved å plukke søppel og vi skal arrangere byttedag av leker og klær.