Sykdom i barnehagen

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn de som ikke gjør det. Forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse er nesten dobbelt så vanlig for barnehagebarn sammenliknet med barn som ikke går i barnehage. Mage-tarm infeksjoner er opp til 3 ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg forkommer mindre utbrudd av bl.a. hodelus, brennkopper og ulike utslettsykdommer.

Det viktigste er å gå ut fra barnets behov. Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om et barn skal være hjemme eller ikke. Imidlertid kan barn ofte være aktive hjemme, men likevel ikke orke å være med i leken i barnehagen. En hovedregel bør være at: Ditt barn kan være barnehagen når det er så opplagt at det orker å delta i de vanlige aktivitetene.

Barnets allmenntilstand; vil si hvordan det spiser, sover og klarer å være med i leken. Vurdering av allmenntilstand baseres alltid på foreldrenes skjønn. Som hovedregel skal barn med feber eller akutte diaretilstander være hjemme. Ved diaré bør alle være symptomfri i minimum 1-2 døgn før de kan gå tilbake i barnehagen. Ved tvil om barnets allmenntilstand, kontaktes lege.

Rett til sykedager
Foreldre har rett til 10 dagers permisjon med lønn under barns sykdom. Dette gjelder for både mor og far, slik at dette til sammen utgjør 20 dager i året. Har barnet en alvorlig sykdom, kan antallet økes. Kontakt lege eller NAV for nærmere opplysninger om dette.

Du kan lese mer om de vanligste sykdommene i barnehagen her